VPUB – Thẩm tra 10 báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc Ban Kinh tế – Ngân sách

Sáng 3/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách thẩm tra 10 báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024, tỉnh Điện Biên và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024, tỉnh Điện Biên. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026; kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2022; thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên; sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại cuộc họp, đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ các nội dung như: Một số dự án chưa đủ thủ tục phân bổ chi tiết; một số dự án bố trí vốn chưa phù hợp; dư ứng của dự án đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên năm 2023. Ban Kinh tế – Ngân sách cũng đề nghị UBND tỉnh: Bố trí vốn cho các dự án đảm bảo thời gian đầu tư; đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ. 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, Nghị quyết để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *